Pre- en postnatale zorg

Tijdens de zwangerschap

 • Begeleiding en opvolging van je zwangerschap in de praktijk, in samenwerking met je gynaecoloog
 • Begeleiding en opvolging van een risicozwangerschap in opdracht van je gynaecoloog
 • Begeleiding bij een miskraam

Tijdens een eerste prenataal consult maken we tijd om je dossier op te maken en je alle informatie te geven over wat we voor jou kunnen betekenen tijdens en na de zwangerschap. Het geeft ons tegelijk ook de kans om al eens kennis te maken.

Wens je graag een controle van je zwangerschap, in aanvulling op de controles bij je gynaecoloog, dan wordt dit ook tijdens de consultatie gedaan. Bloedafnames, suikertest, GBS-screening, controle van urine, gewicht, bloeddruk en foetale harttonen: het behoort allemaal tot ons takenpakket.

En uiteraard maken we ruimte voor het bespreken van vragen en bezorgdheden in verband met je zwangerschap.

De consultatie gaat door in onze praktijkruimte. Mag je je omwille van een moeilijke zwangerschap niet verplaatsen, dan spreken we af bij je thuis.

Kan je je niet vrijmaken tijdens onze consultatiemomenten? Bel ons dan op om een passend moment af te spreken.

Tijdens arbeid en bevalling

Begeleiding van je arbeid thuis bij een geplande ziekenhuisbevalling in AZ Sint-Blasius Dendermonde. 

Blijf je graag zo lang mogelijk thuis, maar heb je graag de nodige professionele controle tijdens je arbeid? Dat kan samen met de vroedvrouw mits enkele voorwaarden:
 • je doorstaat een probleemloze zwangerschap,
 • geen meerlingzwangerschap,
 • je neemt ten laatste op 15 weken zwangerschap contact op met ons om je vragen en wensen te bespreken,
 • we verwachten je op regelmatige basis op consultatie en/of infosessie om je voldoende te informeren en bovenal een goede vertrouwensband op te bouwen.

Samen met je partner helpt de vroedvrouw je, zowel fysiek als mentaal, door de arbeid heen en vertrekken we samen op tijd naar het ziekenhuis voor de bevalling. 

We hebben besloten om deze dienst voor onbepaalde tijd niet meer aan te bieden om organisatorische reden.
Uiteraard blijven we jullie graag opvolgen tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Na de bevalling

 • Medische opvolging van moeder en kind aan huis
 • Wondzorg na keizersnede
 • Borst- en flesvoedingsbegeleiding
 • Emotionele ondersteuning