Tarieven pre- en postnatale zorg

Onze vroedvrouwenpraktijk is geconventioneerd. Dit betekent dat je ziekenfonds in staat voor de volledige betaling van onderstaand zorgaanbod. Hiervoor hebben we het rijksregisternummer van mama nodig.

Daarnaast vragen wij een eenmalige opstartbijdrage van €35. Dit bedrag omvat dossierkosten, vervoerskosten, materiaalkosten en 24/7 beschikbaarheid. Deze bijdrage wordt niet door je ziekenfonds terug betaald maar kan wel vergoed worden door je hospitalisatieverzekering.

Prenataal consult

wordt volledig door je ziekenfonds betaald via derdebetalersregeling.
Per zwangerschap heb je recht op 13 prenatale consultaties bij een vroedvrouw.

Raadpleeg https://www.vroedvrouwen.be/nomenclatuur voor gedetailleerde info.

Opvolging van de arbeid thuis

wachtvergoeding 
werkvergoeding arbeid thuis

werkvergoeding arbeid in het ziekenhuis

Dit wordt niet door je ziekenfonds terug betaald maar kan vergoed worden door je hospitalisatieverzekering.


€ 240

€ 150

€ 150

Postnataal huisbezoek

wordt volledig door je ziekenfonds betaald via derdebetalersregeling.
Je hebt recht op 1 huisbezoek per dag tem dag 5 na de bevalling. Vanaf dag 6 na de bevalling heb je recht op 9 huisbezoeken, totdat je baby 1 jaar wordt. 
Zijn alle huisbezoeken opgebruikt, dan kunnen we met een voorschrift van een arts onbeperkt en indien nodig zorgen blijven verlenen totdat je baby 1 jaar wordt.

Raadpleeg https://www.vroedvrouwen.be/nomenclatuur voor gedetailleerde info.

Opstartbijdrage

Dit bedrag omvat dossierkosten, vervoerskosten, materiaalkosten en 24/7 beschikbaarheid. Deze bijdrage wordt niet door je ziekenfonds terug betaald maar kan wel vergoed worden door je hospitalisatieverzekering. 

€ 35